فوم پلیمر ها

اکوستیک ساختمانی

اکوستیک ساختمانی

اکوستیک ساختمانی :

مهندس صدا باید دقت کند که نباید هیچ منفذی برای خروج صدا از اتاق وجود داشته باشد.

به عنوان نمونه خروج وداخل شدن صدا توسط کانال های تهویه هوا ، کولر وسیم های برق وتلفن صورت می گیرد.
افت انتقال صدا : کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار ، کف ، بام و غیره که از خصوصیات محیط مادی است.
جذب صدا: کاهش انرژی صوتی هنگامی که صدا از سطح منعکس می گردد.
عایق بندی صوتی:
دوپارامتر ازدیدگاه اکوستیک ساختمان مطرح می باشد.

1- جذب صوت ومسأ له عایق بندی صوت .
عایق بندی : قابلیت جلوگیری یا کاهش عبور صوت ازاجزای ساختمان را گویند.عایق بندی صوتی در برابر امواج صوتی هوابرد ، متناسب با جرم حجمی مصالح افزایش می یابد .
قابلیت جذب: به معنای کاهش در انرژی صوت در اثر برخورد با سطح جزء ساختمانی این پارامتر به طبیعت وخواص سطح ماده بستگی دارد.
اندودهای لیسه ای تا 98%  از انرژی صوتی را که با آنها برخوردمی کنند منعکس می سازند.


در اجرا وانتخاب مصالح دوجنبه راباید درنظر گرفت
1-جذب صوت
2- انتقال آن

مصالحی که جاذب سروصدا هستند ممکن است به آسانی صدا رااز محلی به محل دیگر عبور دهند و مصالحی که دربرابر صوت پایداری می کنند موجب ایجاد پدیده های آزاز دهنده انعکاس و پژواک می شوند.

صداها به دو طریق به ما می رسند
1-امواج هوایی وازطریق بازشوها یا ارتعاش دیوارها وسقف به فضا واردمی شود.
2- به صورت امواج کوبهای یا ضربه ای این صداها مستقیماً ویا ازراه لرزاندن مصالح سخت به فضاها راه پیدا می کند.
مصالح آکوستیک قادرند انرژی صوت را تبدیل به حرارت شده رامستحیل کندو امواج برخوردشده باسطح رابه میزان کمتر از 50 % انعکاس دهند .( مانند ضربه گیرعمل می کنند.)
محصولات آکوستیکی : جاذب سروصدا هستندوقادرند امواج صوتی رابا سطح آن ها برخورد می کند رابه میزانی کمتر از 5% منعکس سازد. ( مقابله و تعدیل صدای مزاحم ).

انواع مصالح آکوستیکی از نظر اجرا:

پیش ساخته
اجرا در محل کار
جنس: الیاف چوب، نی ، فیبرهای معدنی یا شیشه ای که آ نها رادر هم مخلوط ویک پارچه می کنند و به صورت تخته هایی با ضخامت های گوناگون در می آورند.
انواع مصالح آکوستیکی : تایل گچی ، ماینرال ، تایل فلزی ، پشم شیشه ، پشم سنگ ، اسپری آکوستیک ، فوم آکوستیک ، پنجره های دو جداره ، درب دوجداره، سقف کاذب آکوستیک.
میزان جذب صدا توسط مصالح بستگی به اندازه ، عمق، وتعداد حفره های مصالح وفرکانس  صوت دارد.
چگونگی عملکرد مصالح : ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره هایرفته و از آنها خارج می شوند ، سبب ایجاد اصطحکاک شده بخشی از انرژی صوتی مستهلک وبه گرما تبدیل می شود، بخشی از موانع عبور کرده ویا در داخل فضا منعکس می شود .
پشم سنگ : در ضخامت ووزن های مختلف تولید می شود وبرای عایق حرارتی کف ، دیوار ، سقف .


از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند:

1 – جذب صدا درسطح
2 – انتقال صدا درمیان اجزامتشکله سازه
تایل های گچی : امروزه استفاده از سیستم دیوارهای سبک گچی در صنعت ساختمان سازی جهان بسیار فراگیر شده به علت این امر مزایا و قابلیت های فراوانی است که این سیستم با خود به ارمغان آورده .
دیوارهای جداکننده ( پارتیشن ) سقف کاذب و روکش دیوارها سرعت وکیفیت بالا ، انعطاف پذیری ، زیبایی، حفاظت سازه در مقابل حریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =