شرکت تولیدی صنعتی فوم پلیمر مشبک

تولید کننده فوم پلیمر مشبک ،فوم پلی اتیلن ،رول و تشک

  
  
  

تولید فوم پلی اتیلن بصورت لایه ای

تولیدی فوم پلی اتیلن بصورت لایه ای

 

توليد فوم پلي اتيلن به صورت لايه اي از آلومينيوم عايقي مناسب براي پوشش سقف سوله هاي صنعتي ،سالنهاي مرغداري ،گرمايش از كف ساختمان هاي مسكوني و صنعتي ميباشد