مواد جاذب صدا

مواد جاذب صدا

ضریب جذب مواد جاذب

ضریب جذب مواد جاذب صوت به عوامل زیر بستگی دارد :

 • فرکانس
 • ضخامت
 • تخلخل
 • فشردگی

مقاومت نشت ( r ):

اختلاف فشاری که برای عبور دادن مقدار معینی هوا از سطح جسم مورد نیاز باشد.در صورتیکه ماده جذب فشرده نباشد مقاومت r کوچک خواهد بود. در این صورت انرژی که از سطح آن منعکس می‌شود کم می‌گردد، ولی انرژی ورودی هم جذب نمی شود بلکه به دیوار پشت ماده برحورد کرده و باز تاب می‌شود.در نتیجه ضریب جذب کاهش می‌یابد.

مقاومت جذب :

به ازائ ضخامت معینی از ماده جاذب فشردگی معینی لازم است تا ضریب جذب بیشترین مقدار خود را دارا باشد .

انواع مصالح جاذب :

 • مواد جاذب مصنوعی
 • موادجاذب با روکش مشبک
 • آکوستیک تایل
 • جاذب‌های لایه ای
 • رزوناتور
  • مواد جاذب مصنوعی :

مقاومت نشت این مواد در مقایسه با مواد طبیعی مشابه بیشتر است ولی به دلیل حفره دار بودن قادرند نوار فرکانسی نسبتا وسیعی را جذب نمایند . علت بالا بودن مقاومت نشت در این مواد متصل نبودن حفره‌های آن می‌باشد. ابر و اسفنج مصنوعی مثالهایی از مواد جاذب مصنوعی می‌باشند. الیاف نمد، اسفنج طبیعی و پشم شیشه از هم جدا بوده و در نتیجه مقاومت نشت آنها پایین می‌باشد. فوم، پلی اورتان و فایبر گلاس نمونه‌های دیگری از این مواد می‌باشند.

o        مواد جاذب با روکش مشبک :

در این دسته مواد جاذب را با روکش مناسب و دلخواهی می پوشانند . سطح روکش باید مشبک و شیاردار باشد .