شرکت تولیدی فوم پلیمر مشبک

TEL : 02155695753-021551555567-09125224005

  
  
  

فوم پلی اتیلن لیست قیمت

قیمت فوم پلی اتیلن

لیست قیمت ها

لیست قیمت فوم پلی اتیلن

جهت دریافت قیمت  روز انواع فوم پلی اتیلن با ما تماس بگیرد  دریافت قیمت محصول

 
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد  
۱ فوم پلی اتیلن 1میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۲ فوم پلی اتیلن 2میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۳ فوم پلی اتیلن 3میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۴ فوم پلی اتیلن 4میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۵ فوم پلی اتیلن 5میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۶ فوم پلی اتیلن 6میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۷ فوم پلی اتیلن 8میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۹ فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۰ فوم پلی اتیلن 12 میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۱ فوم پلی اتیلن 15 میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۲ فوم پلی اتیلن 20میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۳ فوم پلی اتیلن 25 میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۴ فوم پلی اتیلن 30 میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۵ فوم پلی اتیلن 35 میل جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۶ فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۷ فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۸ فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۱۹ فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول
۲۰ فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای جهت دریافت قیمت تماس بگیرید مترمربع سفارش محصول

 

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

همه چیز در مورد فوم سرد

تخفیف ویژه

فروش ویژه بهاره

فروش ویژه بهاره